Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
wtorek, 17 lutego 2009
>>> SPOTKANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁO TEORETYKÓW KULTURY ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SEMESTR LETNI


27.10
Archiwalia nowoczesności: kino, miasto, hiperstymulacja: filmy R. Paula i robotnicze „local cinema” Kenyona i Michela (1900-1908)

13.10 Kino i wynalazek życia nowoczesnego:
Manhatta reż. P. Strand (1920) - wokół koncepcji Visual Urban Studies,

20.10
Georg Simmel Mentalność mieszkańców wielkich miast [w:] tegoż Socjologia


I. Przestrzeń miejska – przestrzeń publiczna

3.11
Richard Sennett Upadek człowiek publicznego, „Krytyka Polityczna” nr 3
Richard Sennett Ciało wyzwolone. Paryż Boullego w: idem, Ciało i kamień. Człowiek
i miasto w cywilizacji Zachodu
, Gdańsk 1996

10.11
Hannah Arendt Dziedzina publiczna i dziedzina prywatna w: eadem, Kondycja ludzka, Warszawa 2000

16-18.11
• wyjazd MKTK do Warszawy na konferencję Nowoczesność jako doświadczenie II, organizatorzy Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
25.11
Krzysztof Wodiczko Przyrządy, projekcje, pomniki w: Przestrzeń publiczna
dla sztuki?
pod red. Anny Marii Potockiej, Kraków - Wiedeń 2003
Rozmowa z Krzysztofem Wodiczko – Crimp, Deutsche, Lajer-Burcharth w: Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna pod red. Piotra Rypsona, Warszawa 1995

1.12
Christopher Lasch Rozmowa i cnoty obywatelskie w: idem, Bunt elit, Kraków 1997

16.12
Michel Foucault O innych przestrzeniach. Heterotopie, „Kultura Popularna”
nr 2(16)/2006

5.01
Agnieszka Rejniak-Majewska „Pole walki” i przestrzeń doświadczenia –Tilted Arc Richarda Serry

12.01
• Łukasz Biskupski Banksy – zawodowy rzecznik wykluczonych? Street art i sztuka publiczna

19.01
• Dyskurs publiczny – inkluzja i wykluczenie: Ewa Domańska Czy Libera mógłby nas jeszcze uratować?, Artmix, pismo internetowe


II. Publiczna rola intelektualisty

26.01
Rewolucji u bram Slavoja Žižka – komentarze i dyskusje , „Europa” nr 144,145,146

2.02
Agnes Heller Dwa filary nowoczesnej etyki, wykład wygłoszony w Instytut Filozofii UŁ, 2005, maszynopis

10.02
Heidegger, Jasper, Arendt – wobec nazizmu, fragment książki M. Lilla „Lekkomyślny umysł”,Warszawa 2006 oraz M. Heidegger, K. Jaspers, Korespondencja 1920-1963, Toruń 2000.


III. Muzeum sztuki jako instrument krytyczny

7.12
• Wykład: dr Paweł Leszkowicz, Muzea — kolekcje przyjemności, Muzeum Sztuki

8.12
D. Crimp, Koniec sztuki i narodziny muzeum, [w:], Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2006
A. Rejniak-Majewska, Gra przemieszczonego: „The Play of the Unmentinable” Josepha Kossutha, [w:] Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, Katowice 2006

17.01
• Wykład: dr Ewa Mikina, Przyszłość muzeum – kolekcje wirtualne?, Muzeum Sztuki

 

SEMESTR LETNI

 

16.02 Filozoficzna stawka „bojów o Heideggera” - odpowiedzialność myślenia, nowoczesność i nazizm 

Alana Milchmana i Alana Rosenberga, Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przeł. L. Krowicki i J. Szacki, Warszawa 2003. 

 9.03, , Projekcja: "Hotel Terminus", reż. Marcel Ophuls

16.03 „Od teologii politycznej do teologii ekonomicznej”: rozmowa Gianluca Sacco z Giorgio Agambenem opublikowana w ostatniej Krytyce Politycznej

30.03, 23.03
Część I: Koniec iluzji konsensusu. O projekcie polskiej lewicy

Część II: Święty Paweł - nam współczesny. Powrót uniwersalizmu

  • Agnes Heller Biopolityka przeciw wolności. Nowy rozdział w historii starego sporu (inne teksty Heller w: Przegląd Polityczny nr 69/2005)
  • Georgio Agamben fragmenty Homo sacer w: Krytyka Polityczna nr 11-12/ 2007

23.04 Ben Singer, Melodrama and Modernity, rozdział: Sensationalism and Urban Modernity, Columbia University Press, New York 2001 Prezentuje: Łukasz Biskupski, Wikotr Marzec, Agata Zysiak

11.05  Marshall Berman, On the Town, rozdział: Homefires Burning. Times Square's Signs, Random House, New York 2006 Prezentuje: Borys Martela, Jacek Burski

18.05 Miriam Bratu Hansen, The Mass Production of the Senses. Classical Cinema as Vernacular Modernism, [w:] “Modernism/modernity” - Volume 6, Number 2, 1999;

21.05 Robert W. Synder, Voice of the City. Vaudeville and Popular Culture in New York, rozdział: Unforced and happy communion, Oxford University Press 1989 Prezentuje: Maja Wojcik, Patrycja Kruczkowska

1.06 Al Jolson - "Śpiewak jazzbandu" (projekcja + komentarz) Prezentuje: Tomasz Majewski

6.04 Ann Friedberg, Window Shopping, rozdział: The Mobilized and Virtual Gaze in Modernity, Universtiy of California Press, London 1993 Prezentuje: Michał Pab

15.06 "Witkacy a Gombrowicz: pojedynek gigantów", prof. Tomasz Bocheński

 

19:18, kulturalnie , 2006/2007
Link Dodaj komentarz »