Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
niedziela, 25 listopada 2012

>>> Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury

 

Koło powstało z końcem lutego 2006 roku przy Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ (obecnie Instytut Kultury Współczesnej UŁ). Ideą przewodnią MKTK jest wspólna praca studentów i doktorantów różnych kierunków i specjalizacji (z wydziałów Filologicznego, Filozoficzno-Historycznego, Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Stosunków Międzynarodowych, reprezentujących dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych), nad stworzeniem wspólnej przestrzeni badawczej, która umożliwiałaby interdyscyplinarną refleksję nad przenikającymi się wzajemnie płaszczyznami kultury współczesnej - lokalną, narodową, jak i globalną.

Tak pomyślany program jest zgodny z propozycjami metodologicznymi współczesnej humanistyki i może się przyczynić do inspirowania działalności kół naukowych utworzonych przy poszczególnych kierunkach - poprzez stworzenie forum wymiany dla nie współpracujących na co dzień młodych badaczy, przywracając w ten sposób istotny wymiar pierwotnej univeristas.

 

>>> ZARZĄD MKTK:

Przewodniczący: Damian Kuklo

Wiceprzewodnicząca: Marta Madejska

Sekretarzyni: Diana Dąbrowska

OPIEKUN NAUKOWY: dr hab. Tomasz Majewski (w roku akademickim 2009-2010: Michał Pabiś-Orzeszyna)

 

>>> Adres do korespondencji:

dr Tomasz Majewski

Instytut Teorii Literaury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Franciszkańska 1/5, Pałac Biedermanna, 91-431 Łódź

 Z pytaniami można pisać na adres: marta.madejska@gmail.com

20:10, kulturalnie , O nas
Link Dodaj komentarz »