Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
Kategorie: Wszystkie | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | Aktualności | Dialektyczne feerie | O nas | Rekonfiguracje Modernizmu
RSS
sobota, 28 lutego 2009
Premiera książki

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna” pod redakcją Tomasza Majewskiego

 

10 marca (wtorek), godz. 17:30 ms2 , ul. Ogrodowa 19

W dyskusji nad książką udział wezmą:

Anna Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury i Komunikowania SWPS

Roma Sendyka, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ

Tomasz Majewski, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ

prowadzenie: Andrzej Leśniak, Muzeum Sztuki

 

„Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna" to antologia tłumaczeń ważnych tekstów współczesnego kulturoznawstwa ogniskujących się wokół zagadnienia kulturowych reprezentacji doświadczenia nowoczesności. Tłumaczeni autorzy dokonują rytycznej analizy wczesno- i późnonowoczesnych porządków wizualnych zmaterialzowanych w instytucji domów towarowych, parków rozrywki, kin i teatrów wodewilowych wytwarzających "nowy rodzaj percepcji zmysłowej i nowe formy życia społecznego". Antologię tekstów Anne Friedberg, Marshalla Bermana, Miriam Hansen, Bena Singera i Roberta Snydera dopełniają artykuły Siegfrieda Kracauera i Gilberta Seldesa z lat 20. XX w. -świadectwo intelektualnej ciekawości i sympatii dla "niskich" rozrywek otwierające nowe tory dla współczesnej refleksji krytycznej. Uzupełnieniem tomu są także artykuły i komentarze najmłodszej generacji łódzkich socjologów i kulturoznawców, którzy podjęli próbę zastosowania tej perspektywy badawczej na rodzimym gruncie.

„W postmodernistycznej aurze, jaka ogarnęła znaczną część humanistyki ostatnich dekad minionego wieku, utrwalił się (łatwy do zwalczania) stereotypowy i monolityczny obraz nowoczesności i modernizmu. W starannie przemyślanej i zredagowanej przez Tomasza Majewskiego książce obraz ten zostaje rozbity w przysłowiowy proch i pył zwłaszcza (choć nie tylko) w tym aspekcie, który został wyeksponowany w podtytule. Czytelnik dowiaduje się jak w różnych przestrzeniach kulturowych "wielki podział" na modernizm "ambitny" i "popularny" dawno już tracił rację bytu, a po lekturze całej książki może nie bez racji podejrzewać, że stanowił (tylko!) wygodne narzędzie teoretyków związanych z ideologią i estetyką elitarnych nurtów praktyki artystycznej. Nie jest zapewne przypadkiem, że książka powstała w Łodzi, mieście szczególnie ważnym dla badań nad rodzimymi wariantami procesów modernizacji i formami ich symboliczno-kulturowej ekspresji."

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

         

      

niedziela, 18 marca 2007
>>> Publikacja: "Rekonfiguracje modernizmu."
Tom zawiera teksty przetłumaczone w ramach działalności kołowego translatorium oraz eseje napisane przez studentów oraz doktorantów biorących udział w pracach nad tłumaczeniami.