Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
środa, 27 grudnia 2006
>>> SPOTKANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁO TEORETYKÓW KULTURY W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2005/2006

I. Doświadczenie nowoczesności

3.03
Marshall Berman Nowoczesność wczoraj dziś i jutro, „Krytyka Polityczna” nr 4/2006
10.03
Marshall Berman Baudelaire: Modernizm na ulicach – fragment książki "Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu." Rzecz o doświadczeniu nowoczesności
Waltera Benjamin Paryż Baudelaire’a – wstęp do Pasaży

17.03
M. Berman Petersburg: modernizm zacofania – fragment książki Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu
J. Brodski, Dyptyk petersburski, czyli przewodnik po przemianowanym mieście


28.03
•  Agat Bielik-Robson, Marshalla Bermana marksizm romantyczny – wstęp do książki M. Bermana

30.03
Co to jest oświecenie? I. Kant (w: Rozprawy z filozofii historii)
Czym jest oświecenie? – M. Foucault (w: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism)

7.04 Agata Bielik-Robson, Ożywcze niepojednanie. Nowoczesność jako doświadczenie religijne, wykład na temat „Dialektyki oświecenia”, maszynopis


16.05
DIALEKTYKA MODERNIZMU I MODERNIZACJI

Spotkanie dyskusyjne wokół All is Solid Melts into Air Marshalla Bermana z udziałem dr hab. Agaty Bielik-Robson, Pałac Biedermanna

Wykład i spotkanie dyskusyjne z prof. dr hab. Agatą Bielik Robson i dr. Adamem Lipszycem na temat Pasaży Waltera Benjamina, Księgarnia „mała litera”II. Problematyka ciała, ciało w kulturze
24.03
• wykład: dr Tomasz Majewski Charcot i ikonografia histerii , księgarnia „mała litera”

8-9.06 Sesja naukowa
• „I Łódzkie Konfrontacje Kulturowe: Jak to się robi z ciałem? Ciało we współczesnych praktykach kulturowych.”

 8.06
- Irreligia – projekcja filmu dokumentującego wystawę
- Panel dyskusyjny Wokół wystawy Irreligia: M. Janiak, W. Jędrzejewski OP, K. Piotrowski, R.W. Kluszczyński (Łódzki Dom Kultury)
- Slideshow „Ciało w fotografii” Piano Cafe & Gallery
9.06
- Panel dyskusyjny: Ciało jako przedmiot praktyk kulturowych: W. Kazimierska-
Jerzyk, W. Skok, T. Majewski, (ŁDK)
- wykład: T. Majewski, Medicine Man – zapomniane muzeum Henry Wellcome’a,
projekcja filmu braci Quay Phantom Museum
- projekcja filmu Freaks reż. T. Browning, wprowadzenie dr T. Majewski: Ciało a
normy reprezentacji w kinie hollywoodzkim
- Sztuka performance, projekcja: Stelarc, Orlan, Marina Abramovic, wprowadzenie
Łukasz Biskupski, (Galeria Manhattan)

• 20.10 Interdyscyplinarny Projekt “Przygody Ciała”, Łukasz Biskupski, prelekcja Performatywny wymiar tożsamości w dyskursie artystycznym. Przypadek Orlan, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

III. Doświadczenie nowoczesności: turysta - współczesny flâneur

28.04
Dean MacCannell Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej Muza 2005
O podróżach z „Dekady Literackiej” 6/2005

5.05
Jerzy Stempowski Z dziennika podróży do Niemiec i Austrii (dostępny m.in. w zbiorze "Od Berdyczowa do Lafitow", Wołowiec 2001)

IV. Genealogia sporów humanistycznych

26.05
Michael Weingrad Kolegium Socjologii i Instytut Badań Społecznych („New German Critique” 2001/ 84), przekład niepublikowany

16.06
Błażej Brzostek Terror Historii? Cioran-Eliade-Ionesco - „Przegląd Polityczny” nr 61/2003
Rosy Sala Rose Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu

01:17, kulturalnie , 2005/2006
Link Dodaj komentarz »