Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
wtorek, 23 listopada 2010
Hegel a Marks

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi zaprasza na pierwszy z niekończącego się cyklu wykładów
Perspektywy krytyczne.

Wykład pt. "Hegel a Marks" wygłosi

prof. Ryszard Panasiuk

23 listopada, wtorek, godz. 19.
Pałac Biedermannna
(Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ)
ul. Franciszkańska 1/5 (wejście od ul. Północnej), sala 01 (parter).


Szlaki spuścizny poheglowskiej znaczą fundamentalny podział myślenia w filozofii społecznej i politycznej po dziś dzień. Choć zwykliśmy łączyć pojęcia lewicy i prawicy z Rewolucją Francuską to na głębszym filozoficznym poziomie źródłem pęknięcia są spory uczniów i kontynuatorów Hegla. Gdy dla prawicy Heglowskiej koniec historii przyszedł wraz z samowiedzą systemu Hegla i urzeczywistnił się w państwie pruskim, dla młodoheglowskiej lewicy rozumowe poznanie praw rzeczywistości stanowiło dopiero początek jej świadomego kształtowania.
To z tej tradycji wywodzi się myślenie Marksa (który niedługo potem odciął się od swoich młodoheglowskich kolegów), które miało odcisnąć swe piętno na, nie tylko filozoficznej, rzeczywistości nadchodzących 150 lat. Jakie zatem relacje łączą współautora „Manifestu Komunistycznego” z dialektyczną tradycją niemieckiego idealizmu, która w systemie Hegla osiągnęła swój szczyt? Co ten, podejmowany już na niezliczoną ilość sposobów, trop czytania Marksa mówi nam dzisiaj o spuściźnie marksizmu i horyzontach filozofii społecznej?


„Co spowodowało, że obaj twórcy marksizmu sięgnęli do dialektycznej logiki Hegla, by na jego konstrukcjach pojęciowych i systemie kategorii oprzeć swe teoretyczne budowle? (...)
De facto ich zależność od Heglowskiego pojmowania zarówno rzeczywistości samej, jak rozumienia nauki, była dalej idąca niż się to na ogół sądzi. Mimo iż odrzucali pogląd Hegla, że u podstawy rzeczywistości obecna jest samorozwijająca się według schematów logika idei, faktycznie przyjmowali ten sam model ontologiczny, zaś materialistyczna z ducha korekta nie dotyczyła natury procesu samorozwoju rzeczywistości, choć ta otrzymała miano materialnej".
Fragment książki Ryszarda Panasiuka „Przyroda – Człowiek – Polityka”, s. 248

 

prof. Ryszard Panasiuk - filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego.W latach 1952-1957 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie napisał pracę magisterską pod kierunkiem Tadeusza Krońskiego. Pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem Bronisława Baczki, dotyczącą filozofii politycznej młodoheglistów obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Habilitował się w 1979 r. na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy Dziedzictwo Heglowskie i marksizm. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982, profesora zwyczajnego - w 1989.Autor ponad 100 publikacji naukowych, w znakomitej większości z dziedziny filozofii społecznej niemieckiego kręgu kulturowego. Wielki znawca filozofii Hegla i Marksa.
Opublikował m.in.:
Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843, 1967;
Lewica heglowska, 1969;
Dziedzictwo heglowskie i marksizm, Książka i Wiedza, Warszawa 1979
Hegel i Marks. Studia i szkice, Książka i Wiedza, Warszawa 1986
Przyroda - Człowiek - Polityka. Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII/XIX wieku, Oficyna Naukowa, 2002.
Filozofowanie jako dialog z dziedzictwem duchowym przeszłości, 2008.
(źródło: wikipedia, biogram w książce Przyroda - Człowiek – Polityka)


Partnerami spotkania są:
Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury
Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział w Łodzi.

wtorek, 19 października 2010

Studencka Konferencja Naukowa

 

Bohater, superbohater, czy antropomorfizowana mysz… Bohater komiksowy

– genezy, ewolucje, rewolucje

organizowana przez Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ oraz Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury UŁ

Łódź, 22-23 października 2010 r.

 

Program konferencji:

 

PIĄTEK, 22.10.10.

Miejski Punkt Kultury PREXER-UŁ

(ul. Pomorska 39/41 Łódź)

 

11:45 – Otwarcie konferencji

 

12:00 – 12:20 Michał Pabiś-Orzeszyna (Uniwersytet Łódzki) Morfująca symultaniczność, czyli ramowanie Hulka

12:20 – 12:40 Tomasz Rachwald (Uniwersytet Jagielloński) Te dziwne sieroty. O tym, kto może zostać amerykańskim superbohaterem

12:40 – 13:00 Diana Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki) Kto chce zabić Jessii? albo: Czy Superman może być zły?

 

13:10 – 13:30 Przerwa

 

13:30 – 13:50 Jacek Świdziński (Uniwersytet Warszawski) Socjalizacyjna rola komiksu superohaterskiego. Rodzina i szkoła we wczesnych przygodach Fantastycznej Czwórki i X-men

13:50 – 14:10 Konrad Adamowicz (Uniwersytet Warszawski) Kapitan Ameryka. Śmierć amerykańskiego snu

14:10 – 14:30 Krzysztof Skrzypczyk (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Czy bohaterowie komiksowi narodzili się w komiksach?

***

16:00   Wykład Tomasza Majewskiego (Uniwersytet Łódzki)

O Myszach, Kotach i Superbohaterach

18:00   Projekcja filmu

Kto chce zabić Jessii? (1966, reż. Václav Vorlíček)

 

SOBOTA, 23.10.10.

Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych
(Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź)

aula (sala 202)

 

12:00 – 12:20 Damian Maksymowicz (DC Multiverse) Superbohater - kreacja współczesnego ideału

12:20 – 12:50 Bartosz Józefiak (Studenckie Radio „Żak” Politechniki Łódzkiej) Krytyka utylitaryzmu na przykładzie działań Adriana Veidta: „Ozymandiasza”, czyli filozofia i etyka w „Strażnikach”

12:50 – 13:10 Konrad Zieliński (Uniwersytet Łódzki) Cisi strażnicy, czujni obrońcy i mroczni rycerze – Supernadzorcy

 

13:10 – 13:30 Przerwa

 

13:30 – 13:50 Jakub Syty (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Bohater-ojciec na przykładzie Thorgala Aegirssona

13:50 – 14:10 Piotr Tarczyński (Uniwersytet Jagielloński) Superprezydent. Rola amerykańskich prezydentów w komiksach

 

14:10 – 14:50 Przerwa

 

14:50 – 15:10 Wiktoria Witek (Uniwersytet Łódzki) Życie na kresce – komiks autobiograficzny

15:10 – 15:30 Justyna Fruzińska (Uniwersytet Łódzki) Od „Małej syrenki” do „Księżniczki i żaby” - analiza bohatera disnejowskiego

15:30 – 15:50 Michał Wróblewski (Uniwersytet Łódzki) Komiks na antypodach – wokół (anty)bohaterów powieści graficznych

 

16:00 – Zakończenie konferencji

poniedziałek, 16 sierpnia 2010
6 lipca - Varian Fry

 

6 lipca odbyło się spotkanie MKTK poświęcone Varianowi Fry'owi - amerykańskiemu dziennikarzowi, który w czasie II wojny światowej zorganizował w Marsylii siatkę przerzutową dla uchodźców z okupowanej Europy.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 29