Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
poniedziałek, 22 października 2007
Spotkanie wtorkowe
Najbliższe spotkanie wtorkowe zostaje przesunięte na 30 października.
piątek, 19 października 2007
Kolejne spotkanie MKTK

 

Kolejne spotkanie dyskusyjne w nowym sezonie poświecone będzie esejowi
Johna Graya "Defekty moralności" z jego książki "Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach"
 

>>>sala 6-5,  23 X (wtorek), godz. 19.00
 
 
 
 
 

John N. Gray (ur. 18 IV1948 w Newcastle) - filozof, politolog, publicysta. Najbardziej znany współczesny angielski myśliciel polityczny, uznawany za ucznia Isaiaha Berlina i Michaela Oakeshotta. Wykładał m. in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Yale. Obecnie Profesor Myśli Europejskiej London School of Economics.

W latach 70. i pierwszej połowie lat 80. John Gray uznawany był za jednego z czołowych myślicieli brytyjskiej Nowej Prawicy i apologetę rządów Margaret Thatcher. Zafascynowany neoliberalną myślą Friedricha Augusta von Hayeka, za pracę Hayek on Liberty (1984), przez niego samego uznany został za najlepszego interpretatora i twórczego kontynuatora swojej myśli. W drugiej połowie lat 80. nastąpił radykalny zwrot w myśli Graya. W swoich pracach stał się nie tylko krytykiem ekonomicznego leseferyzmu oraz globalnego wolnego rynku, lecz również racjonalistycznego liberalizmu, opartego na oświeceniowym humanizmie, wierze w postęp (progresywizm), które w skrajnej postaci miały według niego doprowadzić do powstania XX-wiecznych totalitaryzmów. Akceptując wiele społecznych zdobyczy Oświecenia, sam opowiedział się za liberalizmem jako ideałem poszukiwania zgody (hobbesowskiego modus vivendi), w dobie nierozwiązywalnych konfliktów wartości. Zaczął podkreślać wartość wspólnoty oraz - jako przeciwnik antropocentryzmu - ochrony środowiska naturalnego.

W swojej publicystyce zaczął opowiadać się za polityką Partii Pracy pod przewodnictwem Tony'ego Blaira, jednak sprzeciwił się wojnie w Iraku i eksportowi liberalnej demokracji na Bliski Wschód. Obecnie poglądy Graya trudno jednoznacznie sklasyfikować. Określa się go m.in. jako liberała postmodernistycznego, liberała komunitarystycznego, liberała agonistycznego, postliberała lub zielonego konserwatystę.

 
 
Tekst dostępny na liście dyskusyjnej koła 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pracach Koła. Bliższych informacji udziela Grupa Trzymająca Władzę (patikru@tlen.pl; elvis_is_alive@interia.pl; ras-putin@o2.pl; lukasz.biskupski@gmail.com) oraz Nad-Opiekun (tomasmaj@wp.pl).
Przypominamy, że MKTK jest Kołem Międzywydziałowym zrzeszającym również doktorantów. 

 

wtorek, 09 października 2007
Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim

Ludzkie Zoo

>>> 16 X godz 19, w Pałacu Biedermanna (s. 6) będziemy dyskutować nad bardzo kontrowersyjnym tekstem Petera Sloterdijka

"Reguły dla ludzkiego zwierzyńca"

Peter Sloterdijk, ur. 1946, najważniejszy filozof niemiecki swego pokolenia, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli europejskich. Kontynuator filozofii Nietzschego oraz szkoły frankfurckiej. Przez długi czas związany z pokoleniem '68, którego idee sam zaczął później krytykować, a nawet ośmieszać. Profesor filozofii na Akademii Sztuk Pięknych w Karlsruhe.

W roku 1999 wygłosił odczyt "Reguły dla ludzkiego zwierzyńca" ("Regeln für den Menschenpark"), w którym twierdził, że prawdopodobnie już wkrótce ludzkość wykorzysta biotechnologię, aby stworzyć "ulepszonego" człowieka. Odczyt wywołał jeden z największych skandali intelektualnych powojennych Niemiec.
Tekst dostępny jest na liscie dyskusyjnej MKTK (po zalogowaniu).

Kontakt: dr Tomasz Majewski tomasmaj@wp.pl

ZAPRASZMAY!!!