Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
środa, 22 listopada 2006
My, Muzeum i Sztuka
Sprawa hiperważna i pilna.
Muzeum Sztuki w Lodzi (a konkretnie jej szef) wsparł mocą swej instytucji panel-dyskusję-sesję dotyczącą muzeum sztuki jako takiego - co to, po co to i dlaczego oraz jak o tym bycie kiedyś, jak teraz myślimy i jak w przyszłości myśleć będziemy.
Tematyka jak najbardziej kołowa, preludium do planowanych Miejskich Konfrontacji - cud-miód i orzeszki.
Wszystkie propozycje dotyczące formy tego "otwartego spotkania" planowanego na pierwszą połowę grudnia, uwagi tyczące organizacji, zaproszonych gości, tematów itp, itd proszę kierować do Naszego Drogiego Opiekuna tomasmaj@wp.pl (i rykoszetem do prezesowej).
 Jak widać sprawa jest nagląca i wielce interesująca.
Z wiarą i w oczekiwaniu Patrycja K. 
czwartek, 02 listopada 2006
plany

MIęDZYWYDZIAłOWE KOłO TEORETYKóW KULTURY

Zaprasza na

spotkania w ramach cyklu

 

przestrzeń miejska - przestrzeń publiczna

zazwyczaj w budynku Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ

(ul. Franciszkańska 1/5, Pałac Biedermanna) sala: 6/7

3.11, godz. 18.00

 • Richard Sennett Upadek człowiek publicznego, „Krytyka Polityczna" nr 3
 • Richard Sennett Ciało wyzwolone. Paryż Boulléego w: Ciało i kamień. Człowiek
  i miasto w cywilizacji Zachodu
  , Gdańsk 1996

 

10.11, godz. 18.00, księgarnia mała litera

 • Hannah Arendt Dziedzina publiczna i dziedzina prywatna w: Kondycja ludzka, Warszawa 2000

16-18.11 - konferencja Nowoczesność jako doświadczenie cz. II, Warszawa

chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać u dr Tomasza Majewskiego (pierwsze pięć osób ma zapewniony nocleg)


25.11 - szkółka sobotnia: sobotni poranek z kawą i tekstami teoretycznymi to nowa propozycja dla stale-piątkowo-zajętych

 • Krzysztof Wodiczko Przyrządy, projekcje, pomniki w: Przestrzeń publiczna
  dla sztuki?
  pod red. Anny Marii Potockiej, Kraków - Wiedeń 2003
 • Rozmowa z Krzysztofem Wodiczko - Crimp, Deutsche, Lajer-Burcharth w: Krzysztof Wodiczko. Sztuka publiczna pod red. Piotra Rypsona, Warszawa 1995

 

>>>1.12, godz.18.00

 • Christopher Lasch Rozmowa i cnoty obywatelskie w: Bunt elit, Kraków 1997

 

8.12

 • Rosalind Deutsche Agorafobia - fragmenty
 • Piotr Piotrowski Agorafobia po komunizmie w: Przestrzeń publiczna dla sztuki?
  pod red. Anny Marii Potockiej, Kraków - Wiedeń 2003
 • Andrzej Piotrowski Korporacyjne przejmowanie miejsc publicznych

 

16.12 - szkółka sobotnia

 • Michel Foucault O innych przestrzeniach. Heterotopie, „Kultura Popularna"
  nr 2(16)/2006
 • Michel Foucault O innych przestrzeniach, „Teksty Drugie" nr 6(96)/2005

 

22.12 - ostatnie-spotkanie-przed-przerwą: czekamy na propozycje

 

Plan spotkań może ulec zmianie


Dodatkowo w ramach prac MKTK:

- zbieramy ikonografię wczorajszej i dzisiejszej Łodzi

 

- Laboratorium Teorii Kultury MKTK zaprasza do składania propozycji tekstów na warsztaty translatoryjne; tekst w języku angielskim do 15 stron standardowego maszynopisu - w załączniku pierwsze propozycje; chętni do udziału w pracach Laboratorium proszeni są
o zgłoszenia na adres tomasmaj@wp.pl lub patikru@tlen.pl

- Pracownia Form MKTK rozpoczyna nabór tekstów do nieregularnika o charakterze nie-tylko-naukowym; interesują nas przede wszystkim propozycje oscylujące wokół tematyki Przestrzeń publiczna-przestrzeń miejska, ale także związane z poprzednimi cyklami prac koła: Genealogia sporów humanistycznych, Doświadczenie nowoczesności (refleksja Marshalla Bermana i Waltera Benjamina), Kim jest współczesny flâneur?, Ciało we współczesnych praktykach kulturowych. Związani jesteśmy również, a raczej przede wszystkim, z refleksją nad akademickim systemem edukacji, konsekwencjami postępującej naukowej specjalizacji oraz możliwościami wyjścia poszczególnych kierunków humanistycznych z metodologicznej i badawczej separacji. Informacje szczegółowe niebawem.

 

 

>>>>Informacje wszelakie dostępne u:

Przewodniczącej Koła: patikru@tlen.pl

Patrycja Kruczkowska

Opiekuna Koła: tomasmaj@wp.pl

dr Tomasz Majewski