Międzywydziałowe Koło Naukowe Teoretyków Kultury Uniwersytetu Łódzkiego
piątek, 27 lutego 2009
II. Bieda i zacofanie: Europa Wschodnia

6 marca, godz. 18:00, Pałac Biedermanna


 Anna Sosnowska, Zrozumiec zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994)

prezentuje Tomasz Rachwald

 Zapraszamy!

I. Bieda i zacofanie: wprowadzenie

27 lutego, godz. 18:00, Pałac Biedermanna

"Socjologiczne ujęcia problematyki biedy i zacofania"

zaprezentują Agata Zysiak, Wiktor Marzec

Zapraszamy !